July 4, 2011

Gujarati Movie : રાજ રતન (Raj Ratan)

Cast: Naresh Kanodiya, Roma Manek, Hitu Kanodiya, Deepanjali, Jayendra Mehta, Gemini Trivedi, Jyoshtna, Mahesh Ved, Kasam Ali, Dinesh Sukal, Krunal, Ramesh Mehta
Directed by: Amar Kumar
Produced by: Suresh Kumar, K Turakhiya

Watch this movie on YouTube..

image

 

List of all Gujarati Movies here

Enjoy!