July 25, 2011

Gujarati Movie : ઝમકુડી કાળજે બાણ વાગ્યા (Zamkudi Kalje Baan Vagya)

Cast: Akshank Kumar, Kiran Achrya, Radhika, Parekh, Vishnu Kumar, Chandni Tariya, Imtiyaz Shaik, Dharmesh Desai, Jeet Kaur, d D Patel, Bhupat Bharvad, Ganpat Bhatt, Master Hitvik, Neha
Director: D D Patel
Producer: Vishnu Kumar

Watch this movie on YouTube

image

List of all Gujarati Movie here

Enjoy!