May 11, 2011

Gujarati Movie : તારો મલક મારે જોવો છે (Taro malak mare jovo chhe)

Cast : Hiten Kumar, Divya Trivedi, Prakash Patel, Mona Thoba, Arvind Trivedi, Jayshree Parikh, Gemini Trivedi, Pinky Parikh, Rupa Divetiya, Sameer Rajada, K G Vanraja, Devendra Pandit, Chruben Patel
Directed by : Govind Patel
Produced by : Govind Patel

Watch this movie on Youtube

Taro Malak Mare Jovo Che Gujarati Movie

 

List of all Gujarati Movies here

Enjoy!