September 28, 2006

Reminds me of something...

પાન લીલું જોયું ને તમે યાદ આવ્યાં,

જાણે મોસમનો પહેલો વરસાદ ઝીલ્યો ,

એક તરણું કોળ્યું ને તમે યાદ આવ્યાં.ક્યાંક પંખી ટહુક્યું ને તમે યાદ આવ્યાં,

જાણે શ્રાવણના આભમાં ઉઘાડ થયો ,

એક તારો ટમક્યો ને તમે યાદ આવ્યાં.જરા ગાગર ઝલકી ને તમે યાદ આવ્યાં,

જાણે કાંઠા તોડે છે કોઈ મહેરામણ ,

સહેજ ચાંદની છલકી ને તમે યાદ આવ્યાં.કોઈ ઠાલું મલક્યું ને તમે યાદ આવ્યાં,

જાણે કાનુડાના મુખમાં બ્રહ્માંડ દીઠું ,

કોઈ આંખે વળગ્યું ને તમે યાદ આવ્યાં.કોઈ આંગણ અટક્યું ને તમે યાદ આવ્યાં,

જાણે પગરવની દુનિયામાં શોર થયો ,

એક પગલું ઊપડ્યું ને તમે યાદ આવ્યાં.

 

Listen here